Blog Archives

Crystal for exam fear

 

 

 

Aventurine – This crystal gives peace. Use this before exams to deal with exam fears.

Green jade – This crystal keeps enemies away and helps with the business.

Peridot –

Read more ›

Posted in avanii
Tags: , , , , , ,

हा अद्भूत crystal वजन घटवण्यास मदत करतो

 

 

Aventurine हा crystal मनःशांतीसाठी चांगला crystal आहे, परीक्षेची भीती वाटत असल्यास हा वापरावा

Green jade हा crystal धंद्यात प्रगति देतो आणि शत्रू दूर ठेवतो

Peridot हा crystal वजन घटवण्यासाठी उपयोगी आहे आणि पित्तावर गुणकारी आहे

malchite हा crystal परदेशी जाण्याची संधी मिळवण्यासाठी वापरावा

  • Crystals किंवा कोणत्याही spiritual गोष्टी एखाद्या चांगल्या healing centre मधूनच घ्याव्यात.

Read more ›

Posted in avanii
Tags: , , , , ,