Blog Archives

Crystal improving physical stamina

 

 

 

 

 

 

Red jasper- This crystal helps in detoxification of the body.

Red calcite- This crystal strengthens the physical stamina.

Ruby- This crystal strengthens the loyalty bond between two people.

Read more ›

Posted in avanii
Tags: , , , , , ,

हा crystal वाढवतो शारीरिक क्षमता

 

 

Red jasper हा crystal detoxification किंवा शरीर शुद्ध करण्यासाठी उपयुक्त आहे

Red calcite हा crystal शारीरिक क्षमता किंवा physical stamina वाढवण्यासाठी वापरावा

Ruby हा crystal बांधिलकीचा कारक आहे, म्हणूनच साखरपुड्याला बरेच लोक rubyची अंगठी घालतात

Red garnet योग्य प्रेम मिळवून देण्यास मदत करतं

  • Crystals किंवा कोणत्याही spiritual गोष्टी एखाद्या चांगल्या healing centre मधूनच घ्याव्यात.

Read more ›

Posted in avanii
Tags: , , , ,